Historik

 

Kvarteret Svalgången och konstnärerna.

av Pia-Kristina Svenhard

I Kvarteret Svalgången på Mariaberget bor det endast konstnärer och deras respektive, samt hundar och katter.  Det handlar om Stiftelsen och föreningen Konstnärshem.

Initiativet till Konstnärshem togs av konstnären och skulptören Ebba Hedqvist (1909-2001) som började tänka på det redan på 30-talet. Hon ville skapa ett hem för äldre behövande konstnärer som skulle kunna få glädje av varandra, samtidigt som de kunde fortsätta arbeta, och hon ville att det skulle bo representanter från Ord, Ton och Bild i det kommande hemmet.

Ebba Hedqvist hade två inspirationskällor, det ena var Höstsol i Täby, (numera Såstaholm Hotell & Konferens), ett ålderdomshem för ”obemedlade sceniska konstnärer”, och det andra var ett hem för pensionerade sångare, som Maurice Chevalier (1888-1972) den franske skådespelaren och sångaren hade tagit initiativet till i Frankrike.

År 1957 presenterade Ebba Hedqvist sina tankar om ett konstnärernas Höstsol för Stellan Arvidsson (1902-1997) som representerade Ord och Ingemar Liljefors (1906-1981) som representerade Ton och det blev startskottet till en lång process med möten, skrivelser, undersökningar, stödkonserter med bl.a. Birgit Nilsson (1918-2005), och försäljning av konstverk till förmån för Konstnärshem,  av Siri Derkert (1888-1973) och Sven Erixson, ”X:et” (1899-1970) m fl.

Det finns en svart vaxduksbok bevarad på Konstnärshems expedition, och där ser man den ena kulturpersonligheten efter den andra. Den första betalande medlemmen var journalisten Barbro Alving (1909-1987), som dock aldrig flyttade dit. Men det gjorde däremot en hel andra kvinnor, t ex de kända konstnärinnorna Vera Nilsson (1888-1979), Berta Hansson (1910-1994) och Ingegerd Torhamn(1898-1994) och bland männen kan nämnas Ture Sventons ”pappa”, Åke Holmberg (1907-1991).

Man sökte efter en lämplig plats för detta konstnärshem, och det blev till slut på söder. Östra Mariaberget med hus från 1700-talet hotades av rivning. Området skulle jämnas med marken eftersom det var mycket förfallet, och det finns ritningar bevarade på den industriliknande byggnad man hade tankar på att uppföra längs med den delen av Hornsgatan.

År 1966 tillsattes det en arbetsgrupp med representanter från Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret och Stockholms stadsmuseum, och man gjorde en särskild undersökning av just Kvarteret Svalgången, som ett typexempel. Arbetsgruppen föreslog året därpå, att man inte skulle riva. Målsättningen borde vara att ”bevara Mariabergets karaktär och restaurera värdefull äldre bebyggelse.” Stadsfullmäktige antog denna bevarande- och restaureringsplan 1969, och därefter började ett stort restaureringsprojekt i Stockholm.

Samma år meddelades det på Konstnärshems årsmöte att ett konstnärshem med största sannolikhet skulle bli verklighet i Kvarteret Svalgången.  Ebba Hedqvist hade fått erbjudandet av Hjalmar Mehr (1910-1979) själv. ” Ett helt kvarter på söder fanns, om det passade. Om! De började reparera och 1974 kunde de första hyresgästerna flytta in ”, berättade Ebba Hedqvist .