Aktuellt årsmöte 2024

 

Årsmötet 2024 hålls måndag 18 mars kl 18.00

Adress: Konstnärshems bibliotek, Brännkyrkagatan 19. Ingång via gården.

Kallelsen 2024

Föredragningslista 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Årsredovisning samt revisionsberättelser, alla tre i samma pdf. Skrolla ned i dokumentet för att se alla tre:

 

Revisionsberättelser:

 

Stadgar

Förslag på stadgeändring