Styrelse

Ordförande
Camilla Skorup         Mandat t o m        2024      Bild

Ordinarie ledamöter
Gunilla Kihlgren           Mandat t o m   2025        Bild
Friedemann Stumpf    Mandat t o m   2025        Ton
Bengt-Åke Hellman     Mandat t o m   2025        Bild
Harald Lyth                   Mandat t o m   2024        Bild
Sture Samuelsson        Mandat t o m    2024
Hanns Karlewski          Mandat t o m    2024        Bild

Suppleanter
Magnus F Andersson  Mandat t o m 2025          Ton
Sharon Dyall                 Mandat t o m 2025          Ton Ord
Bo Höglund                   Mandat t o m 2024          Ord
Ulrika Kärnborg           Mandat t o m 2024          Ord

Revisorer
aukt.  Håkan Andersson    t o m  2024
Inger Liljefors                      t o m   2024

Revisorsuppl
aukt.     Per Strömberg       t o m   2024
Irina Gebuhr                        t o m   2024

Valberedning:
Iréne Kolsrud, sammankallande

Kerstin Frykberg Andersson

Olle Pettersson