Anvisningsregler

 

 

Yrkestillhörighet
Bostad kan sökas av svenska eller i Sverige verksamma personer inom följande yrkesområden:

Bild: bildkonstnärer (ex målare, tecknare, grafiker, skulptörer), konsthantverkare och scenografer.

Ord: författare, skådespelare och regissörer.

Ton: kompositörer, musiker, sångare, dansare och koreografer.

Man kan antas till bostadskön från och med det år man fyller 40. Bostad kan tidigast anvisas det år man fyller 60. 
De sökande som idag anvisas bostad, har i regel mer än 20 års kötid.

Ansökan om bostad
Bostadsansökan behandlas i maj varje år. Ansökan skall vara inlämnad före 30 april och innehålla fullständigt ifylld blankett inklusive CV. Det krävs även att aktuell ansökningsavgift till Föreningen Konstnärshem är betald. Skicka in avgiften på 250:- i samband med din ansökan till Bankgiro 592-9815. Vid utebliven betalning behandlas ej din ansökan.

Vi rekommenderar sammanboende konstnärer att lämna in var sin ansökan och betala individuell avgift för att undvika diskussion om rätten till köplats i samband med skilsmässa eller dödsfall.

Anvisning av bostad
Stiftelsen Konstnärshem förfogar över anvisningsrätten till 56 lägenheter:
3 ettor, 2 minitvåor, 23 tvåor, 18 treor, 8 fyror samt 2 ateljélägenheter.

Ensamstående person anvisas som regel ej större lägenhet än 2 rok.

Endast fastigheten mot Brännkyrkagatan är utrustad med hiss. I bostäderna med adress Hornsgatan och Bellmansgatan saknas hiss.

Stiftelsen Konstnärshem beslutar om vem som ska anvisas lägenhet.
Vid beslutet tas hänsyn till antal år i bostadskön.

Bostadsbolaget Stadsholmen gör sedvanlig prövning av den anvisades betalningsförmåga. Inom kvarteret betalas normal marknadsmässig hyra.