Om kvarteret

Under medeltiden var Mariaberget bebyggt med enkla små hus nära Maria Magdalena kapell och utmed Mälarstranden. På den äldsta kända Stockholmskartan från tiden före 1625 kan man se ett slingrande gatunät. Rester av detta finns ännu kvar i Bastugatan. 1641 påbörjades stadsplaneregleringar på Södermalm.

Nya gator anlades och nya trähus byggdes upp. 1759 härjades Maria församling av en våldsam brand. Efter branden, som ödelade över trehundra hus och skadade kyrkan genomfördes ytterligare stadsplaneändringar. Kvarteret Svalgången bildades vid 1640-talets gatureglering. Kvarteret inramas av Hornsgatan, Bellmansgatan, Brännkyrkagatan och Maria Trappgränd.