Kategorier

 

För att stå i Konstnärshems bostadskö måste man vara konstnär.
Av tradition och statistiska skäl har de olika kategorierna konstnärer sorterats i tre huvudkategorier: bild, ord, ton.
Under bild finns till exempel målare, skulptörer, konsthantverkare, scenografer. Men curators räknas inte som en konstnär. Inte heller konstrecensenter eller arkitekter.
Under kategorin ord finns till exempel författare, skådespelare, regissörer.
Under kategorin ton finns till exempel sångare, musiker, kompositörer, koreografer, dansare.