Ansökningsblankett

 

Blanketten innehåller ett formulär vilket gör det möjligt att fylla i fälten innan utskrift. För att det skall vara möjligt behöver blanketten hämtas ner från hemsidan.

Klicka på länken nedan. När blanketten syns på skärmen: Klicka på den lilla ikonen som ser ut som ett litet A4-dokument med en svart pil som pekar nedåt, upptill i den svarta listen ovanför blanketten på höger sida. Spara filen på datorn och öppna den igen. Fyll i fälten och skriv ut.

Det går också bra att skriva ut den direkt när blanketten visar sig på skärmen om man vill fylla i alla fält för hand.
Klicka på den lilla ikonen som ser ut som en skrivare upptill i den svarta listen på höger sida och skriv ut.


Ansökningsblankett (pdf)

 

Bostadsansökan behandlas i maj varje år. Ansökan skall vara inlämnad före 30 april och innehålla fullständigt ifylld blankett inklusive CV. Det krävs även att aktuell ansökningsavgift till Föreningen Konstnärshem är betald. Skicka in avgiften på 250:- i samband med din ansökan till Bankgiro 592-9815. Vid utebliven betalning behandlas ej din ansökan.

 

EU:s dataskyddsförordning för behandling av personuppgifter (General Data Protection
Regulation – GDPR) började gälla den 25 maj 2018 och ersatte den svenska
personuppgiftslagen (PuL). Med GDPR förstärks rättigheterna för enskilda individer
ytterligare genom strängare krav på behandlingen av personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig är Föreningen Konstnärshem, mailadress:
konstnärshem@telia.com
Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild
person. Exempel på detta kan vara användandet av grundläggande uppgifter om dig,
som namn och kontaktuppgifter, för att Föreningen Konstnärshem ska kunna hantera
och administrera de ansökningar som lämnas in till föreningen.
Vi behandlar personuppgifter för att kunna bedöma din ansökan. Du godkänner genom
din underskrift på ansökan att dina lämnade uppgifter får behandlas enligt det som
angivits ovan.
Föreningen kan komma att dela dina uppgifter för administrativa ändamål med Stiftelsen
Konstnärshem samt för administration och utbetalning gällande stipendium från
Stiftelsen Elsa Danson-Wåghals fond, org nr 802407-9231, myndigheter enligt lag,
såsom tex Skatteverket samt föreningens och stiftelsens revisorer.
Vi sparar personuppgifterna så länge som är nödvändigt för att kunna fullfölja våra
arbetsuppgifter.
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, då har stiftelsen inte längre rätt att
spara dina uppgifter och kan behandla din ansökan.
För ytterligare frågor gå gärna in på Integritetsskydds myndigheten IMY:
https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/