Elsa Danson Wåghals stipendium

 

Elsa Danson Wåghals (1885-1977) var en svensk modernistisk målare och skulptör. Vi hennes död tillföll två fastigheter på Lidingö Stiftelsen Konstnärshem. Enligt testamentet skulle Konstnärshem ”förorda ett par personer som kan bo där så länge de orkar klara sig själva”.

Elsa Danson Wåghals gamla bostad skulle fungera som ett annex till äldreboendet på Mariaberget. Emellertid visade det sig att huset krävde omfattande reparationer och kostnaden för detta hade Konstnärshem inte råd med. I stället fick man Kammarkollegiets tillåtelse att sälja fastigheterna och skapa en fond som dels bidrar till Konstnärshems sociala verksamhet samt även utdelar årliga stipendier.

Stipendiat utses bland Föreningen Konstnärshems ca 850 medlemmar. Vid valet strävar man efter jämn fördelning mellan kvinnor och män, samt mellan de olika konstnärskategorierna.