Föreningen Konstnärshems medlemsavgift är 250 kronor/år.
För den som står i bostadskön tillkommer (2018) köavgift 250 kronor/år.

Sammanlagt 500 kronor

Boende i kvarteret betalar medlemsavgiften 250 kronor/person
(500 kronor/par).

Avgifterna betalas till Föreningen Konstnärshem
Bankgiro: 592-9815.