Föreningen Konstnärshems medlemsavgift är 200 kronor/år.
För den som står i bostadskön tillkommer (2018) köavgift 200 kronor/år.

Sammanlagt 400 kronor

Boende i kvarteret betalar medlemsavgiften 200 kronor/person
(400 kronor/par).

Avgifterna betalas till Föreningen Konstnärshem
Bankgiro: 592-9815.