Kontakt

Post- och besöksadress: Brännkyrkagatan 19 nb, 118 20 Stockholm.
Tel: 08-641 90 91
E-post: konstnarshem@telia.com

Öppettider:

Expeditionen är öppen måndagar 10 – 12, till och med den 20 juni, sedan semesterstängt t om 15:de augusti.
Bemannas av Gunilla Kihlgren samt Maja Frykberg Andersson

Föreningen Konstnärshems medlemsavgift är 200 kronor/år
För den som står i bostadskön tillkommer en köavgift på 250 kronor/år  (höjd från 200 kr till 250 kr vid årsmötet 2021)
Sammanlagt 450 kronor/år

För medlems- och kö. avgifter
Föreningen Konstnärshem Bankgiro 592-9815

För donationer o lokalhyra mm
Stiftelsen Konstnärshem Bankgiro 374-1709