Bostäder

Konstnärshem har anvisningsrätten till alla bostadslägenheter och ateljéer i kvarteret Svalgången. Bostäderna uppgår till 55 stycken fördelade på fem gatuadresser. Dessutom har Konstnärshem anvisningsrätt till den stora ateljévåningen på Södermalmstorg. De första hyresgästerna, konsertpianisten Tore Wiberg och hans hustru Marianne, flyttade in i kvarteret Svalgången 1974.

I genomsnitt brukar 2-3 lägenheter fördelas varje år.

Kötiden är f.n. minst 20 år

Man måste dessutom vara medlem i Föreningen Konstnärshem och ha betalt årsavgiften för att stå i kön. Köavgifterna finns här.

Lägenheter erbjuds ofta med mycket kort varsel.

Styrelsen prövar varje sökande innan de accepteras som köande.