Ändamål

 

Föreningen Konstnärshem

”Föreningen Konstnärshem har till ändamål att verka för svenska bildkonstnärers, tonsättares, författares, konstnärers inom teater, dans och musik och därmed jämställda konstnärliga yrkesutövares trygghet och arbetsro vid ålderdom och sjukdom genom att främja tillskapande av hem med bostäder och arbetslokaler för åldrande eller varaktigt sjuka konstnärer, samt att genom anordnande av egna insamlingar, lotterier, konserter, utställningar och dylikt medverka till skapandet av sådana hem.”

Föreningen Konstnärshem välkomnar nya medlemmar. Var och en som vill stödja Konstnärshem äger rätt att bli medlem. Som medlem har man möjlighet att hyra samlingslokal samt delta i föreningens aktiviteter.


Stiftelsen Konstnärshem

Bostadskö och anvisning av 
bostäder sköts av Stiftelsen Konstnärshem.

”Stiftelsen skall ha till ändamål att i en eller flera fastigheter i eller utom Stockholm, vilka ägs av Stiftelsen eller av Stiftelsen jämte annan eller vilka förhyrs eller eljest nyttjas av Stiftelsen, upplåta bostad och därigenom främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade svenska bildkonstnärer, tonsättare, författare, konstnärer inom teater, dans och musik och därmed jämställda konstnärliga yrken.”

Gåvor och d0nationer
Stiftelsen Konstnärshem tar tacksamt emot gåvor och donationer. Allt sedan starten har enskilda och institutioner lämnat bidrag till stiftelsens sociala verksamhet.
Penninggåvor kan sändas för att hedra minnet av en avliden person. Ange förutom avsändarnamn och adress, även dödsboadress på talongen.
Ett tackkort med namn på den som donerat pengar skickas från Konstnärshem till dödsboet.
Stiftelsen Konstnärshem, bankgiro för donationer: 374-1709