Bostäder

 

Stiftelsen Konstnärshem förfogar över anvisningsrätten till 54 lägenheter:

03  ettor
02  minitvåor
23  tvåor
18  treor
08 fyror

Ensamstående person anvisas som regel ej större lägenhet än 2 rok.